a

ติดต่อสอบถามผู้ดูแล server

Image Alt

กฎระเบียบ ข้อตกลง

กฎระเบียบ ข้อตกลง

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Av Cabal Online

 1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
  1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึง Server ฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อปาร์ตี้ (Party Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name) และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึง Server ฯ รวมถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการสนทนาภายในช่องสนทนาภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ  (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะถูกระงับการสนทนา ครั้งละ 24 ชม.

 2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกมส์ AV Cabal Online
  2.1 ผู้เล่นสามารถชื้อขาย หน่วยเงิน (Alz) เป็นเงินจริงได้ แต่ถ้ามีการโกงกันเกิดขี้นผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบและจะไม่ตามตรวจสอบให้ ผู้ใช้บริการต้องดูแลตัวเอง2.2 ทางเชิฟเวอร์ไม่ให้มีการชื้อขายไอดี ด้วยเหตุผล ไม่ให้ขายไอดี ในทุกๆ กรณี โทษในการขายไอดี คือ แบน ไอดีที่ทำการชื้อขาย ถาวร
  – การขายไอดีเปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี ใช้ช่องทางนี้ในการทำการ โกง ผู้ที่ชื้อไอดีไป
  – ขายไอดีแล้วเจ้าของไอดีเก่ามาขอรีพาสเวิสเพราะมีข้อมูลของไอดีที่ขายไปเกิดปัญหามากตามมา
  – คนที่ชื้อไอดีไปแล้วไม่สามารถเปลียนข้อมูลบางอย่างได้ทำให้ การชื้อขายไอดีมีปัญหา โดยเจ้าของไอดีกลับมาแจ้งว่าลืมรหัสผ่าน
  – ระบบจะไม่สามารถให้ทำการเปลียนข้อมูลส่วนตัวได้เพราะป้องกันการ Hack ไอดี เวลาใช้งานไอดีล็อกอินจากร้านเน็ต หรือ จากเครื่องคนอื่น

  2.3 ผู้เล่นสามารถชื้อขาย Item แต่ถ้ามีการโกงกันเกิดขี้นผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบและจะไม่ตามตรวจสอบให้ ผู้ใช้บริการต้องดูแลตัวเอง

  2.4 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิเช่น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Alz) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

  2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

  2.6 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง หากพบเจอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี ถาวร

 3. การใช้โปรแกรม “โกง” และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม
  3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิฟเวอร์อื่นที่ไม่ใช่ av cabal โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ(BOT) โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Av Cabal Online หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกม Cabal Online หรือโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้สามารถเล่นเกมได้อัตโนมัติ และไม่เกี่ยวข้องกับ Av Cabal Online รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
  ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT ทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
  – กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
  – ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม
  หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกม Cabal Online ในทุกกรณี! หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทาง av cabal เปิดให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน

 4. กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ Cabal Online
  4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ 30 วัน ไปจนถึงถาวร ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ

  4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 15 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 30 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม Cabal Online หรือทีมงานบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  4.4 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการติดตามเคสกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย เฉพาะแก่เจ้าของไอดีตัวจริงที่มีข้อมูลถูกต้องเท่านั้น และจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุ โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลในเกมได้ ที่นี่!

หมายเหตุ
 1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฎในหลักฐานที่ได้รับ
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตัวเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 5. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์
 1. การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
  วิธีที่ 1 การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก
  โดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัยควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือคำที่ตนเองชอบพูดถึงบ่อย ที่สำคัญ ภายหลังที่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้ว ก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ ด้วย รวมถึงระมัดระวังการใส่รหัสผ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น และควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งานไม่ซ้ำกับบัญชีเว็บ หรือเกมที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ สำหรับผู้เล่นเกม Cabal Online ควรตั้งรหัสผ่านขั้นที่ 2 (Sub Password) ทุกครั้ง

  วิธีที่ 2 ใช้ social networking ด้วยความระมัดระวัง
  ปัจจุบันมีการใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ผู้ใช้งานควรกำหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมดังกล่าว พร้อมทั้งไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด สำหรับผู้ใช้ Facebook แนะนำให้ใช้งาน two-factor authentication เพื่อรับการยืนยันทาง sms ทุกครั้งเมื่อมีการล็อกอินที่น่าสงสัย

  วิธีที่ 3 ระมัดระวังการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานจากบุคคลที่น่าสงสัย
  โดยทางทีมงานบริษัท AV CABAL ไม่มีนโยบายในการขอ Password ไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอผ่านทางตัวเกม Cabal หรือผ่านทางหน้าแฟนเพจ AV Cabal ก็ตาม รวมถึงไม่มีนโยบายส่ง Link Url ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้ผู้เล่นเช่นกัน