a

ติดต่อสอบถามผู้ดูแล server

Image Alt

วิธีหาเงิน Alz

วิธีหาเงิน Alz

วิธีแรก

Lucky Chest (Forgotten Ruin) ดรอป เมือง  Forgotten Ruin
Lucky Chest (Lakeside)  ดรอป เมือง Lakeside
Lucky Chest (Mutant Forest)  ดรอป เมือง Mutant Forest
Lucky Chest (Pontus Ferrum)  ดรอป เมือง Pontus Ferrum
Lucky Chest (Porta Inferno)  ดรอป เมือง Porta Inferno
Lucky Chest  (Arcane Trace)  ดรอป เมือง Arcane Trace

สามารถเปิดได้ Potion Luk +1,500000 +3,000000 Alz

วิธีที่สอง 

หาชุด จากแมพ หรือจากดันมาขาย หรือย่อยขาย จะได้เงินมาเช่นกัน