a

ติดต่อสอบถามผู้ดูแล server

a

No Sidebar

ข้อกำหนด - ออนไลน์ในเกมส์ครบ 2 ชม จะได้ แคปซูน 1 ชิ้น -1 ตัวละครจะสามารถออนได้สูงสุด 10 วัน 240 ชม. -1 แคปซูนจะเปิดได้สายฟ้า 4 ชิ้น (30 นาที /1 ชิ้น) -สายฟ้า 1 ชิ้นแลก BonusCash 5 Cash (1/5Cash)