a

ติดต่อสอบถามผู้ดูแล server

แลกไอเท็มออนไลน์

แลกไอเท็มออนไลน์

ข้อกำหนด

– ออนไลน์ในเกมส์ครบ 2 ชม จะได้ แคปซูน 1 ชิ้น
ตัวละครจะสามารถออนได้สูงสุด 10 วัน 240 ชม.
แคปซูนจะเปิดได้สายฟ้า 4 ชิ้น (30 นาที /1 ชิ้น)
-สายฟ้า 1 ชิ้นแลก BonusCash 5 Cash (1/5Cash)