a

ติดต่อสอบถามผู้ดูแล server

Image Alt

ระบบใหม่ BM2 เลือกจังหวะเอง

ระบบใหม่ BM2 เลือกจังหวะเอง

อาชีพ Warrior

วิธีใช้งาน ให้คลิกขวาที่ ปุ่มบนตัวเลขบนหน้าจอเกมส์

– เลือก 1 จังหวะเร็ว จังหวะเดียว
– เลือก 2 สองจังหวะ
– เลือก 3 สามจังหวะ
– เลือก 4 สี่จังหวะ

อาชีพ Blader

วิธีใช้งาน ให้คลิกขวาที่ ปุ่มบนตัวเลขบนหน้าจอเกมส์

– เลือก 1 จังหวะเร็ว จังหวะเดียว
– เลือก 2 สองจังหวะ
– เลือก 3 สามจังหวะ
– เลือก 4 สี่จังหวะ

อาชีพ Shielder

วิธีใช้งาน ให้คลิกขวาที่ ปุ่มบนตัวเลขบนหน้าจอเกมส์

– เลือก 1 จังหวะเร็ว จังหวะเดียว
– เลือก 2 สองจังหวะ
– เลือก 3 สามจังหวะ

อาชีพ Force Blader

วิธีใช้งาน ให้คลิกขวาที่ ปุ่มบนตัวเลขบนหน้าจอเกมส์

– เลือก 1 จังหวะเร็ว จังหวะเดียว
– เลือก 2 สองจังหวะ
– เลือก 3 สามจังหวะ
– เลือก 4 สี่จังหวะ

ทีมงาน M&M ได้คิดค้นระบบใหม่ๆให้ผู้เล่นเสมอ และจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบต่อไป แม้จะโดนคำตำหนิบ้างแต่ก็ยอมรับและนำมาปรับปรุงคุณภาพเสมอ